Biedermaiers Duettlust

Biedermeier Biedermeier is een aanduiding voor de kunst en cultuur van de periode tussen het Wener Congres (1815) en het revolutiejaar 1848. De term is ontleend aan de, in het humoristische tijdschrift Fliegende Blätter optredende, brave en hypocriete burgerman en schoolmeester Gottlieb Biedermaier. De gegoede burgerij in de 19e eeuw gaat meer en meer genieten van de kleine geneugten van het leven. Het gezamenlijk musiceren vervult daarbij één van de hoofdrollen. Niet alleen binnenshuis in familieverband musiceert men, maar óók zoekt men elkaar op in sociale kringen waar de muze meer dan een welkome gaste is. De Salon Poëzie over de natuur, toewijding, trouw, verdriet, genegenheid en liefdesverklaringen, over het onuitgesprokene wordt verklankt in liedkunst, in duetten en vocale ensembles. Componisten als Mendelssohn, Schumann en Brahms weten zo de geëmancipeerde middenklasse rijkelijk te voorzien van eenvoudige, soms brave en toegankelijke vocale ensemble muziek. Deze muzikale miniatuurtjes, vinden hun weg al snel naar de 19e-eeuwse salon, een ontmoetingsplek voor en trots van de kunstminnende Bourgeoisie.  
DuetkunstForum Vocaal zal op 3 en 4 december samen met de ware liefhebbers van deze duetkunst een salon creëren waar, zoals Jules de Corte het in de 20e eeuw verwoorde en toonzette: de lieve kleine dingen van het leven, de lieve kleine dingen van de dag opnieuw gaan klinken. Middels duet-repertoire van onder andere bovengenoemde Duitse componisten zal deze “Schatz der Deutscher Hausmusik” ons opnieuw in vervoering gaan brengen: Auch kleine Dinge können uns entzücken. Voor deze workshop kan Forum Vocaal maximaal 10 duo’s plaatsen. Inschrijving gaat per deelnemer middels het inschrijfformulier. Wij zijn benieuwd naar jullie partner!